„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

Ideą naszej pracy jest wspieranie innych osób w ich indywidualnym procesie rozwoju. Uważamy, że możliwe jest przejście drogi od wewnętrznego cierpienia do poczucia satysfakcji życiowej.

 W naszym rozumieniu to, co utrudnia doświadczanie spełnienia, to zwykle myśli i oceny, powstałe w wyniku trudnych okoliczności życiowych oraz narzuconych nam od dzieciństwa norm społecznych.

Każdy człowiek może być szczęśliwy, jeżeli tego pragnie i jeżeli odkryje, co mu w tym przeszkadza.

458067 508698502497858 374134760 o

W naszym społeczeństwie logiczne rozumowanie i argumentacje są wyżej cenione niż słuchanie wewnętrznej mądrości. Od dziecka nie uczymy się zaufania do siebie, do wewnętrznych poczuć czy intuicji, ale do zawierzania rozumowi. Skąd jednak wiemy, że to co rozumowe jest prawdziwe? Że to nie są tylko racjonalizacje usprawiedliwiające nasze zachowania, nasz pobyt w strefie komfortu?

Podstawowe ludzkie potrzeby są wspólne wszystkim, bez względu na wiek, płeć, rasę czy przynależność religijną. Każdy też  ma w sobie potencjał do rozwiązania własnych problemów. Żeby zaspokajać potrzeby i spełniać swoje marzenia konieczne jest jednak opuszczenie strefy, w której czujemy sie bezpiecznie i wejście w strefę potencjalnego rozwoju. Lęk czy niepewność nie oznacza "wycofaj się". Lęk, niepewność oznacza "bądź ostrożny i zdobądź to co ci pomoże". Często to, co pomaga to wsparcie i wiara innych osób.

Proponowana przez nas pomoc terapeutyczna i warsztaty rozwojowe wspierają w budowaniu zaufania do siebie i korzystania z pomocy innych. Wspieramy w podążaniu własną drogą rozwoju, w korzystaniu z  intuicji oraz uwzględnianiu racjonalnego myślenie. Towarzyszymy w nabywaniu umiejętności wyrażania siebie szczerze i jasno z jednoczesnym uwzględnieniem postawy szacunku i empatii do innych

W swojej pracy nawiązujemy do różnych podejść psychoterapeutycznych (Psychologia Zorientowana na Proces, Poznawczo-Behawioralna, wg. M. Ericksona, Porozumienie bez Przemocy, Psychodynamiczna), które zgłębiałyśmy ucząc się psychoterapii, a także z własnych doświadczeń podążania drogą świadomego rozwoju. Chętnie sięgamy po wiedzę takich autorytetów psychologicznych jak:  V. Frankl, I.Yalom, C.G.Jung, E.Fromm, M. Erickson, A.Mindell czy M.Rosenberg. Czerpiemy również inspirację od  nauczycieli  duchowych różnych  narodowości i wyznań.

Nasze podejście można nazwać integralnym, ponieważ uwzględniamy w nim zasadnicze 3 wymiary człowieka, tj. fizyczny, psycho - społeczny i duchowy. Wierzymy, że proponowany przez nas sposób pracy pomaga zarówno w zmianie nawyków, oraz w zgłębianiu sensu własnego życia.

Więcej na temat naszej misji znajdziesz w zakładce "Wykłady"

 Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, pamiętaj, że wiąze sie to z opuszczeniem strefy komfortu i podjęciem ryzyka bycia sobą.