„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

Ideą mojej pracy jest wspieranie innych osób w ich indywidualnym procesie rozwoju. Uważam, że możliwe jest przejście drogi od wewnętrznego cierpienia do poczucia satysfakcji życiowej.

 To, co według mnie, utrudnia doświadczanie radości życia, to zwykle myśli i oceny, powstałe w wyniku trudnych okoliczności życiowych lub narzucone nam już w dzieciństwie.

Każdy człowiek może być szczęśliwy, jeżeli tego pragnie i jeżeli odkryje, co mu w tym przeszkadza.

458067 508698502497858 374134760 o

W naszym społeczeństwie logiczne rozumowanie i argumentacje są wyżej cenione niż słuchanie wewnętrznej mądrości. Od dziecka nie uczymy się zaufania do siebie, do wewnętrznych poczuć czy intuicji, ale do zawierzania rozumowi. Skąd jednak wiemy, że to co rozumowe jest prawdziwe? Że to nie są tylko racjonalizacje usprawiedliwiające nasze zachowania, nasz pobyt w strefie komfortu?

Podstawowe ludzkie potrzeby są wspólne wszystkim, bez względu na wiek, płeć, rasę czy przynależność religijną. Każdy też  ma w sobie potencjał do rozwiązania własnych problemów. Żeby zaspokajać potrzeby i spełniać swoje marzenia konieczne jest jednak opuszczenie strefy, w której czujemy sie bezpiecznie i wejście w strefę potencjalnego rozwoju. Lęk czy niepewność nie oznacza "wycofaj się". Lęk, niepewność oznacza "bądź ostrożny i zdobądź to, co ci pomoże". Często to, co pomaga, to wsparcie i wiara innych osób.

Proponowana przeze mnie pomoc terapeutyczna i warsztaty rozwojowe wspierają w budowaniu zaufania do siebie i korzystania z pomocy innych. Wspieram w podążaniu własną drogą rozwoju, w korzystaniu z  intuicji oraz uwzględnianiu racjonalnego myślenie. Towarzyszymy w nabywaniu umiejętności wyrażania siebie szczerze i jasno z jednoczesnym uwzględnieniem postawy szacunku i empatii do innych

W swojej pracy nawiązuję do różnych podejść psychoterapeutycznych (Psychologia Zorientowana na Proces, Poznawczo-Behawioralna, Porozumienie bez Przemocy, Psychodynamiczna), które zgłębiałam ucząc się psychoterapii, a także z własnych doświadczeń podążania drogą świadomego rozwoju. Chętnie sięgam po wiedzę takich autorytetów psychologicznych jak: I.Yalom, C.G.Jung, E.Fromm, A.Mindell czy M.Rosenberg. Czerpię również inspirację od  nauczycieli  duchowych różnych  narodowości i wyznań.

Masze podejście można nazwać integralnym, ponieważ uwzględniam w nim zasadnicze 3 wymiary człowieka, tj. fizyczny, psycho - społeczny i duchowy. Wierzę, że proponowany przeze mnie sposób pracy pomaga zarówno w zmianie nawyków, jak i w zgłębianiu sensu własnego życia.

 Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, pamiętaj, że wiąże się to z opuszczeniem strefy komfortu i podjęciem ryzyka bycia sobą.