„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

Na poniższe pytania wybierz odpowiedź tak lub nie. Im więcej uzyskasz odpowiedzi "tak", tym większe jest prawdopodobieństwo, że jesteś osobą współuzależnioną.

Jeżeli jesteś współuzależniona, masz następujące cechy lub skłonności *:

• Czy w Twoim życiu miały miejsce takie okresy, kiedy odczuwałeś/aś konieczność ograniczenia swojego picia?

Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi?

Poniżej przytoczone stwierdzenia są charakterystyczne dla dorosłych, którzy wzrastali w rodzinach dotkniętych alkoholizmem i innymi zaburzeniami.