„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

Jest 50 min. rozmową, która ma na celu diagnozę wstępną problemu klienta i poinformowanie go, co do dostępnych rozwiązań. Jest sposobnością do przyjrzenia się swoim trudnościom oraz oswojenia sytuacji korzystania z pomocy psychologa.

 Psychoterapia jest formą pomocy, której działanie zmierza do odkrycia, przez osobę dotkniętą kryzysem, natury jej problemów i uzyskania zdolności do ich rozwiązania. Psychoterapia polega na cyklu spotkań, których ilość i częstotliwość zależy od zgłaszanego przez klienta problemu i obranej przez terapeutę metody pracy.

Jest formą wspierania w rozwoju, docierania do mocy wewnętrznej, która umożliwia realizację upragnionych celów. Coach poprzez zadawianie pytań, pomaga klientowi odkryć, co jest dla niego ważne i jak to osiągnąć. Specyfiką połączenia coachingu i filozofii Zen  jest łatwość, z jaką następuje ta wewnętrzna transformacja i przemiana. 

Jest to propozycja pracy własnej z wykorzystanie materiałów przysyłanych drogą mailową. Tematyka zajęć dotyczy radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami, które niosą w sobie kontakty z samym sobą i z  innymi ludźmi, tj.:  

  • radzenia sobie z emocjami (lękiem, złością, wstydem i innymi),
  • określania celów i monitorowanie ich realizacji,
  • uświadamiania sobie swoich mocnych stron,
  • radzenia sobie z krytyką,
  • oraz skutecznej komunikacji.

Zajęcia dają konkretną wiedzę i pomagają w pracy nad sobą

 

 

Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie decydują się na bezpośredni kontakt terapeutyczny, bo np.:

- uważają, że ich sprawa nie wymaga dłuższej pracy psychologicznej,

- obecnie nie są gotowe do podjęcia psychoterapii,

- odbyły wcześniej psychoterapię,

- przebywają w miejscu, gdzie dostęp do pomocy psychologicznej jest ograniczony, albo - często zmieniają miejsce pobytu lub mieszkają za granica.